ដក លោក ដួង ឆាយ ចេញពីអនុប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានឃុំបុសខ្នុរ

 

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ លោក ដួង ឆាយ ត្រូវបានបញ្ចប់មុខតំណែងពីអនុប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានឃុំបុសខ្នុរ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ៕