សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាថ្នាក់ដឹកនាំគំរូ ដែលដឹកនាំនាវាកម្ពុជា រហូត៤០ឆ្នាំជាង សម្តេច សម្រេចលុបចោលទាំងអស់តំបន់អភិវឌ្ឍជុំវិញសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ

 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាថ្នាក់ដឹកនាំគំរូ ដែលដឹកនាំនាវាកម្ពុជា រហូត៤០ឆ្នាំជាង សម្តេច បានសម្រេចលុបចោលទាំងអស់តំបន់អភិវឌ្ឍជុំវិញសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ

បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់!
ប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះមានសំណូមពរជាច្រើន
មករាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរក្សាទុកព្រៃនៅ
ក្បែរសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅទោះបីក្រសួង
កសិកម្មបានពន្យល់ថាសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ
មិនមានប៉ះពាល់ក៏ដោយ។
ក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃ
រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមចេញបញ្ជា៖
១.លុបចោលទាំងអស់នូវរាល់ការអនុញ្ញាត
ឱយធ្វើការដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍ។
២.រក្សាទុកដីនិងព្រៃនៅជុំវិញសួនសត្វ
ភ្នំតាម៉ៅជាដីដែលត្រូវការពារនិងអភិរក្ស
ដោយក្រសួងកសិកម្ម។
៣.ក្រុមហ៊ុនដែលបានឈូសឆាយត្រូវ
បញ្ឈប់សកម្មភាពនិងត្រូវដាំដើមឈើ
ឡើងវិញលើដីដែលបានឈូសឆាយ។
សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិ
ដែលបានចូលរួមផ្តល់យោបល់ប្រកប
ដោយការស្ថាបនា៕