កុំភ្លេច ៣កុំ ៣ការពារ! រកឃើញ ១៨ករណី សម្រាប់ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ករណីអូមីក្រុងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ១៨ករណី និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ១០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ០នាក់ ក្នុងនោៈមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង=០នាក់ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍សរុប ១៥,១៦១ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ៣នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ១៥នាក់ និង ១នាក់ ជាករណីសុំវិញ្ញាបនបត្រចេញទៅក្រៅប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ៕