សមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ចូលឧស្ម័នធម្មជាតិ និងនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងបញ្ជីនៃសកម្មភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់ប្លុក 27ប្រទេស ដែលជាផ្នែកនៃផែនការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការកសាងអនាគតដែលសមស្របនឹងអាកាសធាតុ

 

សមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបញ្ចូលឧស្ម័នធម្មជាតិ និងនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងបញ្ជីនៃសកម្មភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់ប្លុកនេះ។

គណៈកម្មការអឺរ៉ុបកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានធ្វើសំណើដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការកសាងអនាគតដែលមានលក្ខណៈស្និទ្ធស្នាលនឹងអាកាសធាតុ ដោយបែងចែកប្រទេសជាសមាជិក និងទាញការរិះគន់ពីអ្នកបរិស្ថានថាជា “ការលាងបៃតង”។

សមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានច្រានចោលការជំទាស់ចំពោះសំណើនេះក្នុងសម្លេង 328-278 ។

ប្រព័ន្ធសញ្ញាពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុប ដែលជាដៃប្រតិបត្តិរបស់ EU កំណត់នូវអ្វីដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាការវិនិយោគលើថាមពលប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

សមាជិកសភាអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃពុធថាតើឧស្ម័នហ្វូស៊ីល និងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរអាចត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីសកម្មភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលផ្តោតលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ប៉ុន្តែរងឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដោយសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែន។

គណៈកម្មាការប្រតិបត្តិនៃប្លុក 27 ប្រទេសចង់បានថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ និងឧស្ម័នធម្មជាតិនៅក្នុងផែនការហិរញ្ញវត្ថុបៃតងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការកសាងអនាគតដែលសមស្របនឹងអាកាសធាតុ ដោយជឿថានឹងពន្លឿនការបញ្ឈប់ឥន្ធនៈបំពុលដូចជាប្រេង និងធ្យូងថ្ម។