កីឡាគុនខ្មែរ ព្រំ សំណាង ផ្តួលកីឡាកររុស្សី ហ្វីដាវចន ណៃអ៊ីមូហ្វ ឲ្យចាញ់ក្នុងទឹកទី១ នៅសង្វៀនថៃហ្វៃត៍

នៅយប់ថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣នេះ កីឡាករ​ប្រដាល់គុនខ្មែរ ព្រំ សំណាង បានបន្ត​ឈ្នះទៀតហើយនៅ​សង្វៀន​លំដាប់​កំពូល​របស់​ថៃ​ ថៃហ្វៃ ដោយចូល​ជង្គង់​ច្រេីន​ពេក​ធ្វេី​ឲ្យ​កីឡាករ​កំពូល​ឌឺ​រុស្សី​ ហ្វីដាវចន ណៃអ៊ីមូហ្វ ចុះចាញ់​ត្រឹមទឹកទី១​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។