ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ស្នើដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ សហការផ្សព្វផ្សាយ បំផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍រាប់ថយក្រោយ ៣០០ថ្ងៃ ឆ្ពោះទៅ SEA Games-ASEAN Para Games 2023 នៅថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

 

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ជម្រាបមក ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រីម្ចាស់អង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអស់ ស្នើសហការផ្សព្វផ្សាយ បំផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍រាប់ថយក្រោយ ៣០០ថ្ងៃ ឆ្ពោះទៅ SEA Games-ASEAN Para Games 2023 នៅថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។