មេតុងទីន២នាក់ប្ដីប្រពន្ធ ត្រូវតុលាការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារ២ឆ្នាំ ពាក់ព័ន្ធបោកលុយកូនតុងទីន ជាង២២ម៉ឺនដុល្លារ

មេតុងទីន២នាក់ប្ដីប្រពន្ធ ត្រូវតុលាការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារ២ឆ្នាំ ពាក់ព័ន្ធបោកលុយកូនតុងទីន ជាង២២ម៉ឺនដុល្លារ។

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសស្ត្រីមេតុងទីន ឈ្មោះ ឡុង វ៉ាន់នី និងប្ដី ឈ្មោះ គីម ខេម រិទ្ធ ដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល២ ឆ្នាំ ព្រមទាំងសងជំងឺចិត្តមកដើមបណ្ដឹងវិញ។យោងតាមសាលក្រមចេញកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។