កុំភ្លេច ៣កុំ ៣ការពារ!រកឃើញ ៧ករណី សម្រាប់ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ករណីអូមីក្រុងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៧ករណី និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ០នាក់ ក្នុងនោៈមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង=០នាក់ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍សរុប ១៤,៤៧៤ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ២នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ៧នាក់ និង៦នាក់ ជាករណីសុំវិញ្ញាបនបត្រចេញទៅក្រៅប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២៕