គោយន្តកន្រ្តៃមួយគ្រឿងបានបើកភ្លីតរអិលក្រឡាប់ចូលក្នុងប្រឡាយប្រព័ន្ធរំដោះទឹកទំនប់ក្រហម《ក》

 

នៅត្រងចំណុច ទំនប់《ក្រហមក》 ស្ថិតនៅក្នុងភូមិជាំ ឃុំឈើទាល ស្រុកសណ្តាន់ គឺជាចំណុចមួយគ្រោះថ្នាក់ដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅចំណុចនោះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត។

ដូចជា ហេតុការណ៍ ដែលបានកើតឡើង នៅថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ខណៈម៉ោង២និង១៥នាទីរសៀល គឺមានគោយន្តកន្រ្តៃមួយគ្រឿងបានបើកភ្លីតរអិលក្រឡាប់ចូលក្នុងប្រឡាយប្រព័ន្ធរំដោះទឹកទំនប់ក្រហម《ក》៕