ប្រធាន គ.ជ.ប ថ្នាក់ជាតិ សម្រេច ព្យួរសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាបណ្ដោះអាសន្ន ប្រធាន អនុប្រធាន និងសមាជិក គ.ជ.ប សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

 

ថ្ងៃចន្ទ ៨ រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៦ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ប្រធាន គ.ជ.ប ថ្នាក់ជាតិ សម្រេច ព្យួរសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាបណ្ដោះអាសន្ន ប្រធាន អនុប្រធាន និងសមាជិក គ.ជ.ប សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី៥ ឆ្នាំ២០២២៕