មនុស្ស ៣នាក់ ស្លាប់ និងមនុស្ស ២នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ ករណី ធ្លាក់ដាច់ជណ្តើរយោងពីជាន់ទី១៤ នៅការដ្ឋានសំណង់មួយកន្លែង

 

ព័ត៌មានបឋម ៖ មនុស្ស ៣នាក់ ស្លាប់ និងមនុស្ស ២នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ មូលហេតុ ធ្លាក់ដាច់ជណ្តើរយោងពីជាន់ទី១៤ នៅការដ្ឋានសំណង់មួយកន្លែងនៅវេលាម៉ោង៨ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ២ សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ៕