មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញស្នើឱ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធឃាត់ខ្លួនបុគ្គលដែលជិះម៉ូតូនាំមុខឡានពេទ្យ

ភ្នំពេញ៖ មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធក្រុមជិះម៉ូតូនាំមុខឡានពេទ្យ ដែលជាសកម្មភាពអវិជ្ជមាន បង្កភាពអនាធិបតេយ្យនៅលើដងផ្លូវសាធារណៈ ប៉ះពាល់ដល់ការសង្គ្រោះ និងភាពភ័ន្តច្រឡំមកលើមន្ទីរសុខាភិបាល ដូច្នេះហើយទើបមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញស្នើឱ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធឃាត់ខ្លួនបុគ្គលដែលជិះម៉ូតូនាំមុខឡានពេទ្យទាំងនោះ ដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់។ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល