សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចនាវាកងស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុន URAGA ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

 

ព្រះសីហនុ ÷ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិ បានទទួលស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនាវាកងស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុន URAGA មាននាវិកចំនួន១២៦នាក់ និងនាវាHIRADO មាននាវិកចំនួន៥៤នាក់ ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។