បណ្តាញសារព័ត៌មានជាច្រើនផ្អាកការផ្សាយពីរុស្ស៊ី បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីថាផ្សាយព័ត៌មិនពិតគំរាមដាក់ពន្ធនាគារ និងពិន័យ

 

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសរួមមាន BBC, CBC, ARD, ZDF, Bloomberg News, CNN, CBS, RAI និង EFE បានផ្អាកការរាយការណ៍ពីប្រទេសបន្ទាប់ពីទីក្រុងមូស្គូបានគំរាមដាក់ពន្ធនាគារចំពោះការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីសង្គ្រាម នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន AFP ថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ។