ស្ថានភាពនៅទំនប់អាងទឹកតាម៉ុក កម្ពស់ទឹកឲ្យមានកាប្រុងប្រយ័ត្ន

 

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ៖ ស្ថានភាពទឹកនៅទំនប់អាងទឹកតាម៉ុក ទឹកក្នុងអាងមានកម្ពស់ ៣,៩៨ម នៅវេលាម៉ោង៦ និង៣០នាទីព្រឹក នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង។

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ពីកម្រិតកម្ពស់ទឹកឲ្យមានកាប្រុងប្រយ័ត្ន ៣,៨០ម និងកម្រិតកម្ពស់ប្រកាសអាសន្ន ៤,៥០ម៕