ស្ថានភាពទឹកនៅទំនប់អាងទឹកតាម៉ុក ទឹកក្នុងអាងមានស្ថានភាពធម្មតា សម្រាប់ថ្ងៃនេះ

 

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ៖ នៅវេលាម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ស្ថានភាពទឹកនៅទំនប់អាងទឹកតាម៉ុក ទឹកក្នុងអាងមានកម្ពស់ ៣,៤០ម៉ែត្រ ( ស្ថានភាពធម្មតា ) កម្រិតកម្ពស់ឲ្យមានកាប្រុងប្រយ័ត្ន ៣,៨០ម៉ែត្រ និងកម្រិតកម្ពស់ប្រកាសអាសន្ន ៤,៥០ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ៕