គណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌចំការមន បានដឹកនាំកម្លាំង ចុះត្រួតពិត្យអាគារមួយកន្លែង ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់

 

គណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌចំការមន បានដឹកនាំកម្លាំង ចុះត្រួតពិត្យអាគារមួយកន្លែង ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់ ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃរសៀលទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ដោយចុះត្រួតពិត្យអាគារមួយកន្លែង ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់ មានការចូលរួមពី គណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌចំការមន កម្លាំងអធិការរដ្ឋានខណ្ឌមន ព្រះរាជអាជ្ញារង៕