នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស 903នាក់បានស្លាប់ ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ក្លាយជាជំនន់ទឹកភ្លៀង

 

ទីក្រុងអ៊ីស្លាម៉ាបាដ ប្រទេសប៉ាគីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន 903 នាក់បានស្លាប់ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ក្លាយជាទឹកជំនន់ ខណៈដែលប្រទេសនេះទទួលរងវដ្តរដូវភ្លៀងមូសុងទីប្រាំបី។ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង បាននិយាយថា ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអំពាវនាវឱ្យមានជំនួយពីអន្តរជាតិ។

Sherry Rehman បាននិយាយថា មនុស្សរាប់ពាន់នាក់គ្មានទីជម្រក និងអាហារដោយសារតែ “គ្រោះមហន្តរាយ” ថែមទាំងគ្មានផ្ទះសម្បែង គ្មានទីជម្រក គ្មានអាហារ។

យោងតាមការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (OCHA) បានឱ្យដឹងថា ភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់មូសុង និងទឹកជំនន់បានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជន 2.3 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលខែមិថុនា។

យោងតាមទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌បានឱ្យដឹងថា យ៉ាងហោចណាស់ផ្ទះចំនួន 95,350 ត្រូវបានបំផ្លាញ។ ខេត្ត Sindh ភាគអាគ្នេយ៍ និងខេត្ត Balochistan ភាគនិរតីគឺជា “ខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុត។