អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា បានស្រាយចម្ងល់ព្រមឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលុប ស.ជ.ណ តំបន់ភ្នំតាម៉ៅទាំងអស់ ហើយសុំឱ្យបងប្អូនដែលស្រលាញ់កូនឈើមកដាំកូនឈើជាមួយខ្ញុំ

 

នៅថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា បានសរសរសារបង្ហោៈនៅក្នុងផេកផ្លូវការរបស់ អ្នកឧកញ៉ា ដែលបានសរសេររៀបរ៉ាបថា÷ ខ្ញុំគាំទ្រឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលុប ស.ជ.ណ តំបន់ភ្នំតាម៉ៅទាំងអស់ ហើយសុំឱ្យបងប្អូនដែលស្រលាញ់កូនឈើមកដាំកូនឈើជាមួយខ្ញុំ ។

បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន មកលើអ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ា​ត្រា ​ដែលទទួល​បាន​ដី​ធំ​ជាងគេ ​ឈូស​ព្រៃ​តំបន់​ភ្នំ​តា​ម៉ៅ ក្នុង​ទំហំ​ប្រមាណ​១.៥០០​ហិកតា ​ហើយ​ផ្ទៃ​ដី​ទំហំ​៥០០​ហិកតា​នៅ​តំបន់​ភ្នំ​តាម៉ៅ ដែល​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​រដ្ឋ​បាល​ព្រៃឈើ​ នឹង​ត្រូវ​ផ្ទេរ​ទៅ​ជា​កម្ម​សិទ្ធិ​ឯកជន​ដោយ​មិន​បាន​បញ្ជាក់​ពី​ទី​តាំង​ឬ​ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិ​ឡើយ។ ចំណែក​ផ្ទៃ​ដី​៧០០​ហិកតា​ផ្សេង​ទៀត​ត្រូវ​បាន​ស្នើ​សុំ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន TP Moral Group ​ដែល​ជា​របស់​ឧកញ៉ា ឃុន សៀ ៕