រឿង កញ្ញា An Na Rose នឹងលោក ផ្កាយពីរ ប៊ន សំអាត ដែលបានសន្យាទិញរថយន្ត570គូរូ និងបើក resort ឱ្យ ត្រូវបានទម្លាយចេញតាមសង្គមហ្វេសប៊ុក ទីបញ្ចប់ An Na Rose ការពារភាពស្អាតស្អំឱ្យលោក ផ្កាយពីរ ប៊ន សំអាត ទៅវិញ

 

រឿង កញ្ញា An Na Rose នឹងលោក ផ្កាយពីរ ប៊ន សំអាត ដែលបានសន្យាទិញរថយន្ត570គូរូ និងបើក resort ឱ្យ ត្រូវបានទម្លាយចេញតាមសង្គមហ្វេសប៊ុក ទីបញ្ចប់ An Na Rose ការពារភាពស្អាតស្អំឱ្យលោក ផ្កាយពីរ ប៊ន សំអាត ទៅវិញ

កញ្ញា An Na Rose កំពុងតែបើកប្រាស់ភ្នែកមហាជន ពាក់ព័ន្ធនឹងលោក ផ្កាយពីរ ប៊ន សំអាត ដែលបានសន្យាទិញរថយន្តស៊េរីទំនើប570គូរូ និងបើក resort ឱ្យ នៅទីបញ្ចប់ អ្វីៗគឺមិនដូចក្តីប្រាថ្នា របស់ An Na Rose វាគ្រាន់តែជាពាក្យសន្យាខ្យល់ បក់បោកទៅមុខថយក្រោយធ្វើឱ្យ An Na Rose ស្រែកដង្ហោយរកយុត្តិធម៌តាមសង្គមហ្វេសប៊ុក ។

រឿងផ្ទុះកក្រើកតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកចេញពី កញ្ញា An Na Rose ទាមទាររកយុត្តិធម៌ពីលោកផ្កាយពីរ ប៊ន សំអាត មិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផង ស្រាប់តែ An Na Rose បានសរសេរសារជាបន្តបន្ទាប់បញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំឱ្យ លោកផ្កាយពីរ ប៊ុន សំអាត ទៅវិញ ។

រឿងរ៉ាវខាងលើ ធ្វើឱ្យអ្នកសារព័ត៌មាន និង មហាជន មានការងឿងឆ្ងល់ ហើយដាក់ការសង្ស័យថាប្រហែលជាចរចារត្រូវគ្នាហើយមើលទៅទើបបានជា An Na Rose បានសរសេរសារជាបន្តបន្ទាប់បញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំឱ្យ លោកផ្កាយពីរ ប៊ន សំអាត ទៅវិញ ៕