ដំណឹងបាត់ក្មេង ក្មេងប្រុសឈ្មោះ វិរៈ ភត្រ្តា អាយុ ១២ឆ្នាំ រស់នៅភូមិពារាំង ឃុំរាប ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង បានបាត់ខ្លួន ចេញពីផ្ទះកាលពីវេលាម៉ោង៥ល្ងាច នាថ្ងៃ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

 

ដំណឹងបាត់ក្មេង
ក្មេងប្រុសឈ្មោះ វិរៈ ភត្រ្តា អាយុ ១២ឆ្នាំ រស់នៅភូមិពារាំង ឃុំរាប ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង បានបាត់ខ្លួន ចេញពីផ្ទះកាលពីវេលាម៉ោង៥ល្ងាច នាថ្ងៃ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ។

ប្រសិនបើ បងប្អូន មហាជន បានជួបប្រទៈ ក្មេងប្រុស ភិនភាគដូចរូបថតដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន អេចអញូស៍ ធីវី (HR News TV) បានធ្វើការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ÷ ០៧៧ ៣៤ ០០ ៥៩/០៩០ ៩២ ២២ ៩៩/០៩៨ ៣៨ ៦៤ ៤៩ ។ សូមអរគុណ!