កុំភ្លេច ៣កុំ ៣ការពារ!រកឃើញ៦ករណី សម្រាប់ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ករណីអូមីក្រុងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៦ករណី និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ០នាក់ ក្នុងនោៈមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង=០នាក់ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍សរុប ១៤,៤៩០ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ១នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ៥នាក់ និង៥នាក់ ជាករណីសុំវិញ្ញាបនបត្រចេញទៅក្រៅប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២៕