អគ្គិភ័យកំពុងលេបត្របាក់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅ ស្ថិតនៅផ្លូវលេខ៣៦៧ សង្កាត់ច្បាអំពៅ ខណ្ឌច្បាអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ

 

ភ្នំពេញ ៖ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ អគ្គិភ័យមួយកំពុងលេបត្របាក់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅ ស្ថិតនៅផ្លូវលេខ៣៦៧ សង្កាត់ច្បាអំពៅ ខណ្ឌច្បាអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានអគ្គីភ័យឆាបឆេះនេះភ្លាមមានរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យជាច្រេីនគ្រឿង កំពុងចេញអន្តរាគមន៍ពន្លត់ជាបន្តបន្ទាប់៕