ឯកឧត្តម ផុស សុវណ្ណ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ និងលោកជំទាវ បានប្រើប្រាស់សិទ្ឋជាពលរដ្ឋស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 

ថ្ងៃអាទិត្យ ៦ កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ផុស សុវណ្ណ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ និងលោកជំទាវ បានប្រើប្រាស់សិទ្ឋជាពលរដ្ឋស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕