លោក ពិន ធារ៉ា មេបញ្ជាការក្រុងកោះរ៉ុង ត្រូវការជំនួយទឹកប្រាក់បន្ថែមចំនួន៤ពាន់ដុល្លារជាងទៀតដើម្បីសាងសង់មូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងកោះសម្រេចលទ្ធផល១០០%

 

ក្រុងកោះរ៉ុង ៖ លោក ពិន ធារ៉ា មេបញ្ជាការក្រុងកោះរ៉ុង បានកំពុង សាងសង់មូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងកោះរ៉ុង លទ្ធផលសម្រេចបាន ៨៥% នៅ១៥% ទៀតទើបសម្រេចជាលទ្ធផលទាំងស្រុង។

លោក ពិន ធារ៉ា មេបញ្ជាការក្រុងកោះរ៉ុង បានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា÷ បើគិតត្រឹមថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ មូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងកោះរ៉ុង បាន សាងសង់ បានជាលទ្ធផល ៨៥% ហើយ នៅសល់១៥%ទៀតទើបសាងសង់រួចជាស្ថារពរ។

លោក ពិន ធារ៉ា មេបញ្ជាការក្រុងកោះរ៉ុង បានប្រាប់ពីការសាងសង់រួមមាន÷ +បន្ទប់ទឹកមួយខ្នង ទំហំ ៤x៧ ម៉ែត្រ
+ចាក់ប្លង់សេ០១សន្លឹក
+ចែកជា០៣បន្ទប់
-បន្ទប់ទឹកប្រុស០១
-បន្ទប់ទឹកស្រី០១
-បន្ទប់ធំសំរាប់ទាហានងូតទឹក០១
+ដាក់ចានបន្ទោបង់បុរសចំនួន០២នៅយ៉ខាងក្រៅ
+ដាក់សុីទែនទឹកចំណុះ ៥០០០លីត្រ ចំនួន០១ នៅខាងលើប្លង់សេ
+បំពាក់ អគ្គិសនី Sor La សម្រាប់ដំណើរការចរន្ត ទឹក,ភ្លើង ក្នុងបន្ទប់ទឹក ១ឈុត។

លោក ពិន ធារ៉ា មេបញ្ជាការក្រុងកោះរ៉ុង បានប្រាប់ឱ្យដឹងបន្ថែមទៀតដែរថា បន្ទប់ទឹកមួយខ្នង ទំហំ ៤x៧ ម៉ែត្រ គឺបានសម្រេចលទ្ធផល ៨៥% ហើយតែដោយការចំណាយច្រើនទើបបណ្តាលឱ្យលុយសាងសង់១៥%ទៀតដែលមានការខ្វះខាតចំនួនទឹកប្រាក់រហូត៤ពាន់ដុល្លារជាងទៀតរទើបរួចតែម្តង។

លោក ពិន ធារ៉ា មេបញ្ជាការក្រុងកោះរ៉ុង ត្រូវការជំនួយបន្ថែម ប្រសិនបើមានសប្បុរជនមានចិត្តសប្បុរសក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភ សូមផ្ញើរតាមរយៈ (ABA PIN THEARA 000275102) ក៏បាន ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ក៏បាន 0889876808/
078303007/010588611៕ សូមអរគុណ!