យប់នេះភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ពីកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្រ្ត ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

 

ភ្នំពេញ ៖ នៅយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្រ្ត ភូមិទ្រា២ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ មានភ្លៀងកំពុងធ្លាក់កម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ លាយឡំផ្គររន្ទះ ផ្លេកបន្ទោរ។