ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត កម្ពុជា-ថៃ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដំណើរចេញចូលបាន តែតម្រូវឱ្យមានឯកសារទាំងនេះ

 

បន្ទាយមានជ័យ ៖ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត កម្ពុជា-ថៃ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរដែលមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ចេញចូលបានឡើងវិញដោយតម្រូវឲ្យមានឯកសារភ្ជាប់ និងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចក្នុងរបាយការណ៍របស់បុស្តិ៍ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត៕