ទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ បណ្តាលឱ្យមនុស្សស្លាប់ និងរបួស ២៣នាក់

 

ភ្នំពេញ ៖ ទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេស របស់នគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក សម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ បណ្តាលឱ្យស្លាប់មនុស្ស ១១នាក់(ស្រី ២នាក់) របួសធ្ងន់ចំនួន ១០នាក់(ស្រី ២នាក់) របួសស្រាល ២លើក មានការប៉ះទង្គិចគ្នាចំនួន ១៤លើក៕