ចាប់បាន គ្រឿងសមុទ្រ ១តោន និង៤៨៤គីឡូក្រាម មានសារធាតុ CMC(ចាហ៊ួយ)

 

ខេត្តកំពត ÷ មន្រ្តីជំនាញ ក.ប.ប ប្រចាំខេត្តកំពត បានសហការជាមួយមន្រ្តីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានស្ទាក់ចាប់បានរថយន្តមួយគ្រឿងដឹកគ្រឿងសមុទ្រដែលមានសារធាតុ CMC(ចាហ៊យ)នៅលើបង្គាចំនួន ១តោន និង៤៨៤គីឡូក្រាម នាយប់រំលងអាធ្រាតថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ៕