នៅថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ មានភ្លៀងធ្លាក់ផ្នែកខ្លះមកលើខេត្តមកលើខេត្តកំពត ខេត្តសៀមរាប ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខេត្តព្រះវិហារ ខេត្តប៉ៃលិន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

នៅថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ មានភ្លៀងធ្លាក់ផ្នែលខ្លះមកលើខេត្ត ៖

ពេក ព្រឹក កំពុងភ្លៀងរលឹមផ្សែងក្រូច – ខ្សោយ នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកទឹកឈូ និងក្រុងកំពត ខេត្តកំពត។

ពេល ព្រឹក មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្សោយនៅស្រុកជីក្រែង ស្រុកសូទ្រនិគម ក្រុងសៀមរាប ស្រុកពួក ស្រុកក្រឡាញ់ និងស្រុកស្រីស្នំ ខេត្តសៀមរាប។

ពេល ព្រឹក មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្សោយ នៅគ្របដណ្ដប់ទូទាំងខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

ពេល ព្រឹក មានភ្លៀងបន្តធ្លាក់ នៅគ្រប់ស្រុក-ក្រុង ខេត្តព្រះវិហារ។

ពេល ព្រឹក ផ្ទៃមេឃអួអាប់ និងមានភ្លៀងផ្សែងក្រូច ស្ទើរទូទាំងខេត្តប៉ៃលិន។

ពេល ព្រឹក មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្សោយ និងផ្សែងក្រូច នៅ ទូទាំង៩ ស្រុក-ក្រុង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។