សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានអញ្ជើញចូលរួមសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី១ នីតិកាលទី៧ ដើម្បីបោះឆ្នោតទុកចិត្តសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី១ នីតិកាលទី៧ ដើម្បីបោះឆ្នោតទុកចិត្តសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ចំនួន៩រូប នៅថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។

សម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី១ នីតិកាលទី៧ ដើម្បីបោះឆ្នោតទុកចិត្តសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ចំនួន៩រូប ដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖
១. ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន
២. ឯកឧត្តម ជឺ ចំណាន អនុប្រធាន
៣. ឯកឧត្តម មាន សទិ សមាជិក
៤. ឯកឧត្តម ឌឹម សុវណ្ណារុំ សមាជិក
៥. ឯកឧត្តម សោម សូរីដា សមាជិកឲ
៦. ឯកឧត្តម ហេង ស៊ីឡេង សមាជិក
៧. ឯកឧត្តម យិច សមិទ្ធិ សមាជិក
៨. ឯកឧត្តម ហ៊ែល សារ៉ាត់ សមាជិក
៩. ឯកឧត្តម ហង្ស ពុទ្ធា សមាជិក ។