អគ្គីភ័យឆាបឆេះតូបអាជីកម្មចំនួន៤០០តូប នៅចំណុចក្នុងផ្សារបុរីសន្តិភាព២

អគ្គីភ័យឆាបឆេះតូបអាជីកម្មចំនួន៤០០តូប នៅចំណុចក្នុងផ្សារបុរីសន្តិភាព២ ខណៈវេលាម៉ោង ៧ និង ៥០នាទីព្រឹក នាថ្ងៃទី២៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ នេះជាព័ត៌មានបឋម។