ប្លែកៗហ៊ានលើកដៃទៅរួច ! ប្រពន្ធខ្លួនឯងហ៊ានលើកដៃសម្លាប់ទៅរួច វាឆ្ងាញ់ត្រង់ថាសម្លាប់រួចហើយទៅសារភាពប្រាប់មន្រ្តីប៉ុស្តិ៍ស្លក្រាម ខេត្តសៀមរាប ថែមទៀត

 

ខេត្តសៀមរាប ÷ មនុស្សឥឡូវគិតទៅអ្វីក៏អាចធ្វើទៅរួចដូចជារឿងឃាតកម្មនៅថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ប្តីសម្លាប់ប្រពន្ធហើយ បន្ទាប់ទៅសារភាពនៅមុខមន្រ្តីប៉ុស្តិ៍ស្លក្រាម នេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមតែប៉ុណ្ណោះ។

មន្រ្តីប៉ុស្តិ៍ស្លក្រាម ខេត្តសៀមរាប បានទទួលព័ត៏មានពីជនបង្កដែលត្រូវជាប្តីស្រ្តីរងគ្រោះភ្លាមបានចាត់កម្លាំងចុះទៅកន្លែងកើតហេតុធ្វើការហ៊ុំព័ទ្ធ និងស្រាវជ្រាវរករឿងហេតុតើរឿងនេះកើតមកពីអ្វី។