ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំ Netflix និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយក្ស TikTok បានដកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ី

 

ក្រុមហ៊ុន Netflix ផ្អាកសេវាកម្មនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយក្ស TikTok រារាំងការបង្ហោះខ្លឹមសារវីដេអូពីប្រទេសនេះ ខណៈដែលច្បាប់ចាប់ពិរុទ្ធចូលជាធរមាន។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន AFP ថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២