ប្រធានាធិបតី អ៊ុយក្រែន បានចុះហត្ថលេខា លើពាក្យសុំចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប ហើយ

 

ប្រធានាធិបតី អ៊ុយក្រែន លោក Volodymyr Zelenskiyy បានសម្រេចចុះហត្ថលេខា លើពាក្យសុំចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប នេះបើយោងតានទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់លោក។