អ្នកសារព័ត៌មានជិត ៥០០០នាក់ កំពុងអង្គុយរងចាំ វត្តមានអញ្ជើញដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅទីតាំងអគារមហោស្រពពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

 

ភ្នំពេញ÷ អ្នកសារព័ត៌មានជិត ៥០០០នាក់ កំពុងអង្គុយរងចាំ វត្តមានអញ្ជើញដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅទីតាំងអគារមហោស្រពពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣៕