ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង បានបង្កឲ្យជន់លិចផ្នែកខ្លះនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តឃុំឈើតុំ ស្រុកក្រគរ បណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ហេដ្ឋារចនាមួយចំនួន

 

ខេត្តពោធិ៍សាត់៖ នៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ដោយមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗ គ្នា ០២ថ្ងៃ បានបង្កឲ្យជន់លិចដោយទឹកភ្លៀង ស្ថិតនៅឃុំឈើតុំ ស្រុកក្រគរ បានប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវរថភ្លើង និងផ្លូវទីប្រជុំជន ផ្សារបំណក់ ក្នុងឃុំឈើតុំមួយចំនួន ហើយបច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងស្រកជាបណ្តើៗហើយ៕