សមត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួន ជនសង្ស័យពីរនាក់ ប្រុស ស្រី ទំលាក់យោង យកគ្រឿងអលង្ការកាឡៃធ្វើពីសំណរដូរយកគ្រឿងអង្ការពីជនរងគ្រោះបានជាច្រើននាក់ នៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់

 

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ សមត្ថកិច្ច ឃាត់ខ្លួន ជនសង្ស័យពីរនាក់ ប្រុស ស្រី បង្កើតមុខរបរអាជីពដើរ ទំលាក់យោង នៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ។

ហេតុការខាងលើបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ដោយមានជនរងគ្រោះជាច្រើននាក់ ត្រូវបានក្រុមជនឆបោកធ្វើសកម្មភាពទំលាក់យោងដោយយកគ្រឿងអលង្កាកាឡៃធ្វើពីសំណរដូរយកគ្រឿងអង្ការពីជនរងគ្រោះបានជាច្រើននាក់៕