ឯកឧត្តម ខៀវ កញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន សម្រេច លុប គេហទំពរ WWW.sbtpost.com ដែលម្ចាស់អាជ្ញាបណ្ណ ឈ្មោះ សាន្ត ប៊ុនធឿន

 

ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម ខៀវ កញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន សម្រេច លុប អាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំពរ WWW.sbtpost.com ដែលម្ចាស់អាជ្ញាបណ្ណ ឈ្មោះ សាន្ត ប៊ុនធឿន បានប្រព្រឹត្តិទង្វើអសិលធម៌ ជេរប្រមាថសាធារណៈ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សីលធម៌សង្គម និងកិត្តិយស សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីព ដែលជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវសារព័ត៌មាន និងកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មដែលសមីខ្លួនបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងព័ត៌មាន៕