សារលិខិត សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបើក បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ នៅថ្ងៃទី១ ធ្នូ ២០២៣ ស្តីពីការពង្រឹងកម្មវិធីសិក្សាឲ្យមានគុណភាពឡើងវិញ

សារលិខិត សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបើក បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ នៅថ្ងៃទី១ ធ្នូ ២០២៣ ស្តីពីការពង្រឹងកម្មវិធីសិក្សាឲ្យមានគុណភាពឡើងវិញ។