ទិដ្ឋភាព ភ្ញៀវជាតិ ភ្ញៀវអន្តរជាតិ មកដើរកម្សាន្ត និងមកទស្សនាដោយយផ្ទាល់ការប្រណាំងទូកង ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប សំពះព្រះខែ និង អកអំបុក នាថ្ងៃទី៣ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

ទិដ្ឋភាព ភ្ញៀវជាតិ ភ្ញៀវអន្តរជាតិ មកដើរកម្សាន្ត និងមកទស្សនាដោយយផ្ទាល់ការប្រណាំងទូកង ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប សំពះព្រះខែ និង អកអំបុក នាថ្ងៃទី៣ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។