ចាប់ខ្លួនមេបញ្ជាការរងអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថស្រុកភ្នំស្រួច ព្រមទាំងកូនចៅ សរុប៦នាក់ ពាក់ព័ន្ធករណីទទួលផលបទល្មើសគ្រឿងញៀន

ចាប់ខ្លួនមេបញ្ជាការរងអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថស្រុកភ្នំស្រួច ព្រមទាំងកូនចៅ សរុប៦នាក់ ពាក់ព័ន្ធករណីទទួលផលបទល្មើសគ្រឿងញៀន

កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុ
ចាប់ខ្លួនមេបញ្ជាការរងអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថស្រុកភ្នំស្រួច ព្រមទាំងកូនចៅ សរុប៦នាក់ ពាក់ព័ន្ធករណីទទួលផលបទល្មើសគ្រឿងញៀន ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។