កុំភ្លេចចុចមើល! ប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា បញ្ចុះតម្លៃមកត្រឹម ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា ចំនួន៦,៥សេនដុល្លារ/លីត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា សម្តេច បានណែនាំដល់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម  ឲ្យបញ្ចុះតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា ចំនួន៦,៥សេនដុល្លារ/លីត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

ដូច្នោះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ចុះតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់សាំងធម្មតាEA92 ចុៈមកត្រឹម ៤.១០០រៀល/លីត្រ និងសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត DO 50ppm ចុះមកត្រឹម ៣.៨០០រៀល/លីត្រ៕

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយមើលឃើញពីការលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈជាប្រចាំថ្ងៃ៕