អ្នកបើករថយន្តនៅលើផ្លូវជាតិលេខ៣ សូមកុំអូសរំលងពិតជាសំខាន់ណាស់

១-​ គន្លង​ផ្លូវ​លេខ​ ១​ សម្រាប់​វ៉ាជែង​ (​ ល្បឿន​លឿនបំផុត​ ៩០​ គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​ )​  មិនមែនគន្លងផ្លូវ​​សម្រាប់​បេីក​បរ​យឺត​ៗសង់ទីម៉ង់​សារសងស្នេហាទេ​

២-​ គន្លង​ផ្លូវ​លេខ​ ២​ សម្រាប់​បេីកបរ​ធម្មតា​ចន្លោះ​ពី​ល្បឿន​ ៤០គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​ដល់​ ៩០​ គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​ ។  បេីបងប្អូន​បេីកបរ​យឺត​ៗអាច​បេីកបរនៅលេី​គន្លង​ផ្លូវ​លេខ​ ២​ មិនអាចមកបេីកបរនៅលេីគន្លងលេខ​ ១​ អែប​សួនខាន់​ទ្រូងផ្លូវទេ​ ។

៣-​ ចំពោះ​គន្លង​ផ្លូវ​លេខ​ ៣​ សម្រាប់ម៉ូតូ​ និង​ សម្រាប់​​ឈប់​រថយន្ដ​ពេល​រថយន្ដ​មាន​បញ្ហា​ពាក់ព័ន្ធ​បច្ចេកទេស​យានយន្ត​ ឬ​ អ្នក​បេីកបរ​មាន​បញ្ហាសុខភាព​ ។