សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងមកត្រឹម……

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបញ្ចុះតម្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា សម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតា EA92 ចុះមកត្រឹម៤.៤៥០រៀល/លីត្រ, ប្រេងម៉ាស៊ូត DO 50ppm ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣។

ដោយឃើញពីការលំបាក របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមានការចូលរួមចំណែកពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា បានសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា សម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតា EA92 ចុះមកត្រឹម៤.៤៥០រៀល/លីត្រ, ប្រេងម៉ាស៊ូត DO 50ppm ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣។