ភ្លៀង និងខ្យល់កន្រ្តាក់បានបើកបក់រោងពិពណ៍កម្មវិធីទិវាវប្បធម៌ជាតិ ខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុង ស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាប

ព័ត៌មានបឋម ដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន អេចអញូស៍ ធីវី(HR NEWS TV)ទទួលបាន នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ មានគ្រោះធម្មជាតិបង្កឡើងដោយខ្យល់កន្រ្តាក់ធ្វើឲ្យរោងពិពណ៍កម្មវិធីទិវាវប្បធម៌ជាតិ ខូចខាតទាំងស្រុង ស្ថិតនៅបរិវេនមុខសួនព្រះរាជដំណាក់ ខេត្តសៀមរាប។