អបអរសារទរ! រដ្ឋមន្ត្រី ជាស្ត្រី ទាំង២ក្រសួង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសសម្តេចអញ្ជើញជាអធិបតីប្រារព្ធពិធី អបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា លើកទី១១២ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ សម្តេចតេជោ បានប្រកាសថា គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី៧ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារី ដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីជាស្ត្រីនោះ នឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្តូរតួនាទីឡើយ។