សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេច បង្កើតក្រុងសំពៅពូន នៃខេត្តកណ្តាល

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រេច បង្កើតក្រុងសំពៅពូន នៃខេត្តកណ្តាល នៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។